quick
한국어 中國語 Bahasa Indonesia English English
2017 DAEGU BEAUTY EXPO
2017-08-05 21:49:19
member photo 탈퇴
0 379 0
크기변환_DSC_0637.JPG
NIKON CORPORATION/NIKON D5100 | FN 5.0 | ISO 400 | Auto W/B | 18.0 mm | 600x397 | Shutter Speed 1/100 | Multi-segment | 2017:05:21 10:12:25
크기변환_DSC_0638.JPG
NIKON CORPORATION/NIKON D5100 | FN 3.5 | ISO 400 | Auto W/B | 18.0 mm | 600x397 | Shutter Speed 1/80 | Multi-segment | 2017:05:21 10:19:13
크기변환_DSC_0656.JPG
NIKON CORPORATION/NIKON D5100 | FN 3.5 | ISO 640 | Auto W/B | 18.0 mm | 600x397 | Shutter Speed 1/60 | Multi-segment | 2017:05:21 10:36:52
크기변환_DSC_0735.JPG
NIKON CORPORATION/NIKON D5100 | FN 5.3 | ISO 800 | Auto W/B | 40.0 mm | 600x397 | Shutter Speed 1/50 | Multi-segment | 2017:05:21 12:06:32
크기변환_DSC_0870.JPG
NIKON CORPORATION/NIKON D5100 | FN 4.5 | ISO 400 | Auto W/B | 26.0 mm | 600x397 | Shutter Speed 1/80 | Multi-segment | 2017:05:21 17:21:16
크기변환_DSC_0895.JPG
NIKON CORPORATION/NIKON D5100 | FN 5.0 | ISO 450 | Auto W/B | 135.0 mm | 600x397 | Shutter Speed 1/60 | Multi-segment | 2017:05:21 17:38:02
크기변환_DSC_0901.JPG
NIKON CORPORATION/NIKON D5100 | FN 4.0 | ISO 720 | Auto W/B | 18.0 mm | 600x397 | Shutter Speed 1/60 | Multi-segment | 2017:05:21 17:59:26
0Comments
-표시할 내용이 없습니다.-
코멘트를 삭제할 비밀번호를 입력하세요.
비밀번호:

nrcode refresh
  • 주소 대구광역시 중구 국채보상로 125길 6
  • 상호명NIA
  • 공동대표김빈, 김세인, 박나윤, 이송민
  • 개인정보관리자이경남
  • 전화번호053-267-5678
  • 팩스번호053-215-5678
  • 이메일sov9993@hanmail.net
쪽지를 전송하고 있습니다. 잠시 기다려주세요.
쪽지보내기
받는이(ID/닉네임)
내용
쪽지가 도착하였습니다.
쪽지 내용을 읽어오고 있습니다. 잠시 기다려주세요.
--